ul. Sprzeczna 9
61-002 Suchy Lxs
tel. 61 2 50 24 22
email: info@drukarniawalbrzychcentrum.pl